Datang tidak permisi, pergi tidak di antar..Itulah Google Page Ranking.Saya tidak tahu kapan datangnya google. Mungkin semalam mereka menghampiri setiap website yang beredar di seluruh dunia. Dunia internet. Bagi yang PR-nya naik tentu senang. Sedangkan yang kehilangan Warna Hijau di PR...