“Perfectsionist“, sebuah kata yang sering kita dengar sehari-hari. “Ah, mana mungkin”. Banyak orang di negara kita yang tidak begitu menyukai sesuatu yang ideal. Sebab keidealan tersebut menghambat beberapa orang yang tidak dapat mencapai kata sempurna. Kata-kata “tidak ada manusia yang sempurna”,...